اپلیکیشن سو

درباره سو

سو نرم افزاری است که سعی دارد ارتباط مستقیم مردم را با مدیران عالی برقرار کرده و به نوعی شبکه ی نظارت مدیران را در حوزه عملکردشان گسترش دهد. در این نرم افزار مردم به عنوان مهمترین رکن از مرحله ی شناسایی مشکلات و آسیب ها تا مرحله ی نظارت و رفع مشکل،مشارکت فعال داشته و به سرعت عمل دستگاههای اداری در پیگیری از مسائل امتیاز می دهند. حضور در خانواده سو می تواند نقش مشارکت اجتماعی شما در پیگیری معضلات احتمالی در دستگاه ها را با اطلاع رسانی صحیح پر رنگ نماید.

اهداف سو

ایجاد شبکه بزرگ نظارت مردم در موضوعات مختلف در راستای مطالبه گری از مسئولین و پاسخگو نمودن آنان در حیطه ی فعالیت هایشان از جمله مهمترین اهداف سو است.

قابلیت های نرم افزار

  1. 1. کنترل و نظارت سیستمی حوزه عملکردی دستگاههای اداری
  2. 2. رصد کلیه فرایندها توسط مردم
  3. 3. سرعت عمل در دریافت و اقدام مطالبات
  4. 4. امکان ثبت موقعیت مکانی و ارسال عکس و فیلم
  5. 5. تحلیل داده و اطلاعات
  6. و بسیاری دیگر